Karhu-Kissat
 

Karhu-Kissoissa vahvistetaan psyykkisen valmennuksen tasoa

Psyykkisen osaamisen valmennuskokonaisuuden rakentaminen alkaa nykytilan ja tarpeiden kartoittamisesta. Sähköpostitse pelaajille, vanhemmille ja valmentajille lähetetyn kyselyn vastausaika on 1.3. asti. 


Karhu-Kissat on hiljattain julkaissut seuraavan kauden vastuuvalmentajat. Kevätkautta on vielä jäljellä, mutta seurassa aletaan muutoinkin jo valmistautua uuteen kauteen muun muassa koulutuskalenterin ja sen sisällön suunnittelulla. Keskiöön nostetaan nyt sekä valmentajien että vanhempien toiveesta lasten ja nuorten psyykkinen valmennus.


Psyykkisellä valmennuksella tarkoitetaan ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvoinnin tukemista. Urheilun ja liikuntaharrastuksen yhteydessä psyykkisen valmennuksen tarkoituksena on kasvattaa ja tukea urheilevan lapsen ja nuoren itsetuntemusta ja minäkuvan positiivista kehitystä sekä tasapainoa harrastuksen ja muun elämän välillä. Opetettavat psyykkiset taidot voivat liittyä esimerkiksi motivaation ja tavoitteenasettamisen edistämiseen tai keskittymisen, palatumisen tai tunteiden käsittelyn parantamiseen.


Valmennuksen asiantuntijana Aivotaidot-valmentaja Nina Uusitalo


Psyykkisen osaamisen valmennuskokonaisuuden rakentaminen alkaa nykytilan ja tarpeiden kartoittamisesta. Tätä varten pelaajille ja valmentajille on lähetetty kysely, jossa kysytään muun muassa kokemuksia ja näkemyksiä seurassa tapahtuvasta valmennuksesta ja toisaalta valmentajien itsearviota omista psyykkisen valmennuksen taidoista. Kyselyn vastausaika on 1.3. asti, minkä jälkeen julkaistaan yhteenveto kyselyn tuloksista. Psyykkisen valmennuksen asiantuntijana toimii neuropsykologi ja Aivotaidot-valmentaja Nina Uusitalo.


Psyykkisen valmennuksen seuraava steppi on seuran valmentajien psyykkisen osaamisen kehittäminen. “Jokainen valmentaja toimii aina omista lähtökohdistaan: omaan taustaansa, koulutukseensa ja kokemuksiinsa pohjaten. Valmentaja tekee työtään itsellään. Hän välittää niitä tietoja, taitoja ja kokemuksia, joita hänellä on, tietoisesti ja tiedostamattaan. Myös omat ja muiden asettamat odotukset vaikuttavat usein vahvasti.” määrittää valmennusta luotsaava Nina Uusitalo. Valmentajille onkin luvassa varsin syvällistä opetusta, sillä käytännönläheisen Aivotaidot-harjoittelun lisäksi koulutuksessa omaksutaan valmentajan työssä tarpeelliset perustiedot lasten- ja nuorten aivojen toiminnasta sekä kehityspsykologiasta.


Sekä seuran että kouluttajan puolesta toivotaan runsaasti vastauksia sähköpostitse pelaajille, vanhemmille ja valmentajille lähetettyyn kyselyyn.