Karhu-Kissat
 

Miksi pelaajalla menee tunteisiin tai valmentaja huutaa?

Urheilevan lapsen ja nuoren tunne-elämän tukemisen taitoja on tarjolla kaikille seuran vanhemmille 3.11. järjestettävällä luennolla. Nina Uusitalon pitämän luennon keskeisempiä teemoja ovat Psyykkinen peruskunto™, sen merkitys urheilussa ja elämässä sekä vanhempien rooli lapsen kehityksen tukena. Luennon tarkemmat tiedot löytyvät MyClubista. 

Kaikki urheilun parissa olevat tietävät miten mukaansa tempaavaa ja tunteita herättävää urheilu on. Häviämisen hetkellä asioiden todelliset mittasuhteet saattavat unohtua ja jos heränneeseen tunteeseen reagoi impulsiivisesti toiminnalla, voi suusta päästä ulos mitä vaan.

Lasten ja nuorten harrastuksissa ei ole ensisijaisesti kyse yhdestä pelistä, voittamisesta tai menestymisestä, vaan siitä, mitä harrastus antaa lapselle. Joukkueessa olo jättää pysyvän jäljen lapsen kehitykseen ja elämänkaareen hyvässä ja pahassa, niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Näiden osa-alueiden ollessa riittävän hyvällä mallilla, menestyminen ja voittaminenkin on todennäköisempää ja kestävämmällä pohjalla.


Mitä meissä tapahtuu, kun tunteet saavat vallan?

Lyhyesti sanottuna, kun tunteet saavat vallan, järkevästä ajattelusta ja impulssien kontrolloinnista vastaavat aivoalueet, aivokuori sekä erityisesti etuotsalohkot, jäävät alakynteen ja tulevat ohitetuiksi. Emme saa käyttöömme kaikkea sitä tietoa ja osaamista, jota meillä on. Tämän vuoksi saatamme tunteiden vallassa toimia tavalla, jonka tiedämme vääräksi tai jota emme edes itse ehdi estää.

Jokainen aikuinen on itse vastuussa siitä, että harjoittelee itsetuntemusta ja tunteiden säätelyä niin etteivät tunteet pääse ylivaltaan, varsinkaan tilanteissa, joissa he toimivat lasten ja nuorten kanssa.

Vain säätelykykyinen aikuinen pystyy tukemaan lasten ja nuorten säätelyn kehittymistä. Säätelystä vastaavat aivoalueet kehittyvät yli 20-vuotiaaksi ja tarvitsevat positiivisesti värittynyttä harjoitusta, ymmärrystä ja mallia koko tämän kehityksen ajan.

Juuri näitä taitoja käydään läpi Uusitalon MindMind® valmennuksissa Karhu-Kissojen valmentajille ja joukkueenjohtajille. Valmennus julkaistaan myöhemmin myös verkkokurssina, joten se tulee olemaan saatavilla kaikille kiinnostuneille. Sitä ennen, klikkaa itsesi mukaan luennolle 3.11.!